Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej Ośrodka Święta Elżbieta

post z dnia Posted in Bez kategorii

W ramach programu „ŚLĄSKIE POMAGA” Ośrodek Święta Elżbieta pozyskał 45 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych oraz wyposażenia tzw. Izolatek wymaganych w Domu Pomocy Społecznej.


Program „ŚLĄSKIE POMAGA” jest wsparciem Samorządu Województwa Śląskiego w walce z epidemią COVID-19 dla podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej takie jak: Domy Pomocy Społecznej. Zakłady
Opiekuńczo lecznicze….