Mieszkanie chronione dla seniorów

41-700 Ruda Śląska,
ul. Wolności 30,
tel. +48 32 2436594 do 6,
fax. +48 32 2481055

Mieszkanie chronione dla seniorów jest formą organizacyjną, w której żyją razem osoby, które ze względu na stan fizyczny lub psychiczny nie mogą lub nie chcą mieszkać same pomimo, że mają zapewnioną opiekę ambulatoryjną i usługi opiekuńcze, które nie wymagają opieki stacjonarnej.

Dla zadań opiekuńczych we wspólnocie mieszkaniowej wytyczną jest zasada maksymalnego aktywizowania inicjatywy własnej mieszkańców wspólnoty, mobilizowania utraconego przez nich potencjału i wspierania chęci udzielenia wzajemnie sobie pomocy. Usługi opiekuńcze świadczone mieszkańcom wspólnoty zapewnia podmiot działający na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ten sam, który świadczy usługi opiekuńcze na rzecz innych klientów pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Wszelkie sprawy socjalne załatwia pracownik socjalny dochodzący i sprawujący nadzór nad funkcjonowaniem wspólnoty.

W mieszkaniu zamieszkują 3 osoby.