Świetlica Środowiskowa w dzielnicy Orzegów

41-704 Ruda Śląska,
ul. Królowej Jadwigi 8,
tel. +48 32 242 11 69

Kierownik: Małgorzata Widuch

Placówka swoją działalność rozpoczęła w lutym 2012 r. Świetlica na podstawie umowy użyczenia zajmuje część domu katechetycznego mieszczącego się przy parafii Świętego Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej - Orzegowie.   Zajęcia odbywają się w dwóch przestronnych salach, wyposażonych w podstawowe sprzęty. Świetlica posiada 30 miejsc dla dzieci w wieku od 5 do 16 roku życia. Priorytetowym celem działalności placówki  jest wspieranie  rodzin przeżywających trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, a także wyrównywanie szans rozwojowych dzieci pochodzących z tych rodzin.
Poprzez organizowane zajęcia wychowankowie nabywają  umiejętności współpracy w grupie, samodzielności
i otwartości na innych.  Duży nacisk  położony jest  na utrwalanie postaw społecznie akceptowanych, w tym postaw abstynenckich i uczących przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym. Ważnym elementem w codziennej pracy jest  dbanie o rozwój fizyczny, rozwijanie zainteresowań czy organizowanie różnorakich uroczystości np. Śniadań wielkanocnych, wieczerzy wigilijnych, świętowanie urodzin wychowanków.

Działalność placówki jest współfinansowana ze środków otrzymywanych z miasta Ruda Śląska.