Mieszkanie chronione

41-710 Ruda Śląska,
ul. Ściegiennego 6,
tel. +48 32 242 08 03,
fax. +48 32 242 17 79

Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze. Do korzystania z pobytu w Mieszkaniu Chronionym uprawnione są osoby , które ukończyły 18 lat i opuściły placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą podlegając procesowi usamodzielnienia, a ponadto spełniają następujące warunki:

  1. nie mają możliwości powrotu do środowiska naturalnego, gdyż nie byłoby to korzystne ze względu na proces usamodzielnienia,
  2. posiadają własne źródło dochod,
  3. oczekują na przyznanie mieszkania z zasobów gminy.

Nadrzędnym celem jest udzielenie schronienia oraz przygotowanie osób w nim mieszkających do samodzielnego życia przy udziale i wsparciu koordynatora - terapeuty. 

Działalność placówki jest współfinansowana ze środków otrzymywanych z miasta Ruda Śląska.