Zespół Ośrodka św. Elżbieta


Jarosław Czapelka dyrektor Ośrodka

Dyrektor - Jarosław Czapelka

Urodzony 29 stycznia 1972 roku w Rudzie Śląskiej. Żonaty, córka i syn. Zatrudniony w Caritas od 1992 roku. Ukończone studia : Uniwersytet Śląski w Katowicach- Wydział Pedagogiki i Psychologii: Pedagog specjalny z zakresu resocjalizacji, Studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- Organizacja Pomocy Społecznej.

W roku 2009 został przyjęty do Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie w randze kawalera. Inwestytura w Łowiczu. Odznaczony przez Papieża Franciszka orderem Pro Ecclesia et Pontifice (2013). Odznaczenie Prezydenta RP Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2013).

Beata Ogórka z-ca dyrektora Ośrodka


Zastępca dyrektora - Beata Ogórka

Urodzona 12.05.1975 r. w Rudzie Śląskiej. Mężatka, dwóch synów.  Ukończone studia: Uniwersytet Śląski Wydział pedagogiki i psychologii, kierunek pedagogika. Studia podyplomowe, kierunek oligofrenopedagogika. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej - Organizacja Pomocy Społecznej. Odznaczenie Prezydenta RP Srebrny Krzyż Zasługi (2013).


Główna księgowa - Aleksandra Sitko