Świetlica Socjoterapeutyczna w dzielnicy Wirek

41-710 Ruda Śląska,
ul. Ściegiennego 6,
tel. +48 32 242 08 03,
fax. +48 32 242 17 79

Kierownik: Agnieszka Chwołka

Świetlica Socjoterapeutyczna jest specjalistyczną placówką opiekuńczo – wychowawczą wsparcia dziennego, przeznaczoną dla 48 wychowanków w wieku od 3 do 16 lat  (w uzasadnionych przypadkach mogą być przyjmowane dzieci do 18 roku życia, kontynuujące naukę). W ramach działania Świetlicy Socjoterapeutycznej funkcjonuje Grupa Profilaktyczno – Rozwojowa dla 10 dzieci w wieku przedszkolnym.

Świetlica w szczególny sposób zwraca uwagę na współpracę z rodzicami wychowanków oraz współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

Celem działań w Świetlicy jest wspieranie prawidłowego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży.

Realizacja powyższych działań odbywa się poprzez zapewnienie wychowankom :

- miejsca pobytu
- wyżywienia
-prowadzenie zajęć umożliwiających rozwijanie talentów, potencjału twórczego oraz zainteresowań
- prowadzenie zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych
- pomocy w odrabianiu zadań domowych
-ukazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu ( w tym imprez okolicznościowych, świat, rocznic, urodzin, wyjazdów kolonijnych itp. )

Działalność placówki jest współfinansowana ze środków otrzymywanych z miasta Ruda Śląska.