Siedziba Ośrodka Święta Elżbieta znajduje się w Rudzie Śląskiej dzielnicy Ruda przy ulicy Wolności 30. Pod wyżej wymienionym adresem mieści się Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku, Środowiskowy Dom Samopomocy  oraz Mieszkanie dla Seniorów. Kolejne placówki wchodzące prowadzone przez Ośrodek mieszczą się w Rudzie Śląskiej dzielnicy Wirek przy ulicy Ściegiennego 6, są Dwie Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, Świetlica Socjoterapeutyczna oraz Mieszkanie Chronione dla młodzieży usamodzielniającej się. Ośrodek Święta Elżbieta prowadzi również Świetlice Środowiskowe w Dzielnicach Nowy Bytom, Czarny Las i Orzegów.  

Ośrodek poprzez prowadzenie tak wielu zróżnicowanych placówek służy pomocą zarówno dzieciom, osobom niepełnosprawnym oraz seniorom. Szczegółowe informacje dotyczące działalności danej placówki, zasad umieszczenia osoby bądź form udzielanej pomocy można uzyskać w danej placówce – (adresy i numery telefonów podane w zakładkach).

  1. Dom Pomocy Społecznej
  2. Środowiskowy Dom Samopomocy
  3. Mieszkanie chronione dla seniorów
  4. Placówka Socjalizacyjna nr 1 i 2
  5. Mieszkanie chronione
  6. Świetlica Socjoterapeutyczna w dzielnicy Wirek
  7. Świetlica Środowiskowa w dzielnicy Nowy Bytom
  8. Świetlica Środowiskowa w dzielnicy Czarny Las
  9. Świetlica Środowiskowa w dzielnicy Orzegów