Dom Pomocy Społecznej

41-700 Ruda Śląska,
ul. Wolności 30,
tel. +48 32 2436594 do 6,
fax. +48 32 2481055

Kierownik Zespołu opiekuńczo-terapeutycznego: Aniela Herdzina,

Dom Pomocy Społecznej Święta Elżbieta przeznaczony jest dla 90 mieszkańców, osób starszych kobiet i mężczyzn, którzy ze względu na wiek i aktualny stan zdrowia nie mogą samodzielnie funkcjonować w miejscu zamieszkania oraz wymagają stałych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych.

Mieszkańcom oferujemy miejsce zamieszkania w pokoju jedno-, dwuosobowym wyposażonym w łazienkę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. W swojej ofercie posiadamy również możliwość korzystania z terapii zajęciowej, rehabilitacji oraz wszelkich innych form aktywności oferowanych przez Dom; dostosowanych do wieku oraz niepełnosprawności naszych mieszkańców.

W domu tworzymy społeczność, która aktywnie uczestniczy we wszelkich uroczystościach, organizowanych na terenie naszej placówki, wycieczkach oraz spotkaniach z mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej, a także innych środowisk.
Na ogrodzonym terenie Ośrodka rozciąga się wypielęgnowany kompleks ogrodowy (klomby, trawniki, krzewy ozdobne, kwiaty) z utwardzonymi alejkami, ławkami, Zarówno otoczenie placówki jak i budynek pozbawione są barier architektonicznych (platforma wózkowa przy wejściu, winda osobowa zaraz przy wejściu głównym do budynku).

Osoby przyjmowane są do Domu Pomocy Społecznej na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Decyzją z dnia 22.12.2004 r. Dom Pomocy Społecznej Święta Elżbieta został wpisany do rejestru Wojewody Śląskiego.

Działalność placówki jest współfinansowana ze środków otrzymywanych z miasta Ruda Śląska oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.