Historia Ośrodka św. Elżbieta

W roku 1994, zakończono pierwszy etap prac adaptacyjnych w byłym hotelu robotniczym kopalni "Wawel" na potrzeby Naszej Placówki. Założycielem i budowniczym Domu był Ksiądz Zenon Ryzner. Budynek pięciokondygnacyjny budowany dla potrzeb hotelu robotniczego, zaadaptowany na Dom Pomocy Społecznej. W roku 2007 zakończyła się rozbudowa Ośrodka o pomieszczenia przeznaczone pod działalność Środowiskowego Domu Samopomocy i Mieszkania Chronionego. Budynek jest własnością Ośrodka Święta Elżbieta.

Na terenie Ośrodka znajduje się Kaplica i przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Święto patronalne Ośrodka Święta Elżbieta obchodzimy 17 listopada.

Od 1 stycznia 2013 roku Ośrodek Święta Elżbieta przejął działalność Ośrodka Błogosławionego Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej, który w swoich strukturach prowadził placówkę opiekuńczo – wychowawczą, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz mieszkanie chronione przeznaczone jest dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze. Ośrodek Błogosławionego Jana Pawła II prowadzący wyżej wymienione placówki działał od 2007 roku.

Na mocy dekretu z dnia 1 września 2013 roku– decyzją Arcybiskupa Katowickiego Wiktora Skworca, utworzony został Ośrodek Święta Elżbieta posiadający kościelną i cywilną osobowość prawną. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 marca 2014 roku Ośrodkowi Święta w Elżbieta z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Wolności 30, została nadana wyżej wymieniona osobowość prawna.

Ośrodek Święta Elżbieta dnia 01 stycznia 2015 roku przejął działalność Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Święta Elżbieta.