Świetlica Środowiskowa w dzielnicy Czarny Las

41-711 Ruda Śląska,
ul. Cynkowa 22,
tel. +48 32 244 41 36

Kierownik: Katarzyna Homeniuk

Placówka swoją działalność rozpoczęła w marcu 2003 roku. Świetlica na podstawie umowy użyczenia zajmuje drugie piętro Domu Parafialnego mieszczącego się przy Parafii Ducha Świętego w Rudzie Śląskiej – Czarnym Lesie.

Zajęcia świetlicowe odbywają się w trzech przestronnych, dobrze wyposażonych salach. Dzieci do swojej dyspozycji mają boisko, stół do gry w tenisa stołowego oraz plac zabaw - które są usytuowane obok budynku Świetlicy.

Do priorytetowych zadań placówki należą: wspomaganie rozwoju dzieci poprzez rozwijanie ich zainteresowań, spędzanie czasu wolnego w sposób interesujący i twórczy, nabywanie prawidłowych postaw społecznych oraz organizowanie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień. Innym ważnym aspektem pracy jest niwelowanie braków edukacyjnych oraz stała współpraca z rodzicami wychowanków i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

Oprócz codziennej pracy wychowawczej w Świetlicy organizowane są półkolonie letnie i zimowe oraz wyjazdy kolonijne. Ważny akcent w pracy Świetlicy Środowiskowej stanowią uroczystości okolicznościowe takie jak Śniadania Wielkanocne oraz Wieczerze Wigilijne. 

Działalność placówki jest współfinansowana ze środków otrzymywanych z miasta Ruda Śląska.