PODARUJ NAM 1%.

PODARUJ NAM 1 %

Każdy z nas ma przywilej przekazania 1% odprowadzanego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Warto z tego korzystać, ponieważ jest to bardzo łatwe i zupełnie niekłopotliwe, a może przynieść potrzebującym wiele dobra, więc zachęcamy do przekazania 1 % podatku na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, ale i dzieci, które korzystają ze wsparcia Naszego Ośrodka w postaci uczestnictwa w zajęciach świetlic środowiskowych i świetlicy socjoterapeutycznej, placówek socjalizacyjnych, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz pobytu w Domu Pomocy Społecznej

Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz naszej Wspólnoty.

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że Nasz Ośrodek Święta Elżbieta jest już Organizacją Pożytku Publicznego. Zostaliśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689791.
Jako Organizacja pożytku publicznego mamy obowiązek sporządzać co rok sprawozdania finansowe i merytoryczne ze swojej działalności i przesyłać je do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ministerstwa nadzorującego  (w zależności od profilu działalności) oraz publikować w Internecie – w bazie danych MPiPS i na swojej stronie internetowej.

Status Organizacji Pożytku Publicznego umożliwia m.in.:
– otrzymywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli organizacja sprawozdała się w terminie,
– zwolnienia m.in. w zakresie podatku dochodowego, od czynności cywilnoprawnych, opłat skarbowych i sądowych.

Zachęcamy Wszystkich ludzi do przekazania na rzecz Naszego

Ośrodka Święta Elżbieta swego 1% podatku dochodowego.

 Linki do rocznego sprawozdania finansowego OPP 

1% podatku możesz przekazać:

W rubryce Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) na końcu formularza PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38 należy podać numer KRS Ośrodka Święta Elżbieta: 0000689791 oraz kwotę, która ma zostać przekazana. Kwota ta nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.